متاسفانه، برای این پزشک نوبت دهی اینترنتی فعال نشده است

فعالسازی نوبت‌دهی و برنامه کاری توسط  پزشک انجام می‌شود و مجتمع مسئولیتی در این مورد ندارد . لذا از مطب مربوطه پیگیری نمایید تا برای پزشک مد نظر شما نوبت دهی فعال شود .

بازگشت به صفحه اصلی